plakat

Tydzień z Centrum Inicjatyw Lokalnych

2018-12-11 ( wtorek ) – 2018-12-14 ( piątek )
Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, Poznań

  • 11 grudnia 2018 r., godz. 16:30 - 20:00. Antykonferencja pt.: "Znamy się tylko z widzenia? Miejskie podwórko - moja sprawa". Po zakończonym spotkaniu mini afterparty.

Dlaczego Antykonferencja?
Istotą tej metody jest stworzenie przestrzeni gwarantującej rozwój i wymianę konstruktywnych pomysłów zgłaszanych przez uczestników. W trakcie spotkania prowadzony będzie także Graphic Recording - czyli graficzny zapis głównych tematów i omawianych wątków. Wszystkie tematy zostaną udokumentowane i upublicznione do dalszego wykorzystania. Organizatorzy chcą, żeby wnioski z Antykonferencji służyły do podejmowania i rozwijania ciekawych idei na terenie Poznania.
Formularz zgłoszenia na Antykonferencję jest dostępny tutaj: https://link.do/HbeXH

  • 12 - 13 grudnia 2018 r., godz. 12:00 - 15:00 i 16:00 - 19:00. Warsztaty Inspiracji dla osób angażujących się w działania lokalne.

Dlaczego warsztaty?
By zapewnić uczestnikom możliwość wzięcia udziału w cyklu warsztatów prowadzonych przez uznanych praktyków i ekspertów. Tematy warsztatów opracowane zostały na podstawie diagnozy potrzeb edukacyjnych organizacji pozarządowych, działaczy społecznych i instytucji publicznych angażujących się w pracę ze społecznościami lokalnymi na terenie
Poznania. Udział w wybranych warsztatach pozwoli na poszerzenie kompetencji m.in. w zakresie: planowania przestrzennego, prowadzenia diagnozy lokalnej, wystąpień publicznych, angażowania społeczności lokalnych i rozwijania umiejętności liderskich.
Formularz zgłoszenia na warsztaty jest dostępny tutaj: https://link.do/SptiM

  • 14 grudnia 2018 r., godz. 16:30 - 21:00. Otwarta Przestrzeń Inspiracji.

Dlaczego przestrzeń inspiracji?
By zapewnić uczestnikom możliwość poznania działań podejmowanych przez Centra Inicjatyw Lokalnych i inne podmioty na terenie miasta. Będzie to doskonała okazja do nawiązania kontaktów, wymiany pomysłów, wzajemnej inspiracji, a także, na co szczególnie liczymy, możliwości zaplanowania wspólnych przedsięwzięć.
Formularz zgłoszenia udziału w Otwartej Przestrzeni Inspiracji jest dostępny tutaj: https://link.do/a0EV8

Wszystkie spotkania dedykowane są przedstawicielom organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, instytucji publicznych i prywatnych działających na terenie Poznania, liderom, społecznikom.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na wydarzenie decyduje kolejność zgłoszeń. Udział jest bezpłatny.

Harmonogram warsztatów

Zobacz www.fb.com/poznan.cil