Biblia - eksponat wystawy

Wernisaż wystawy "Polonica XVI wieku w Bibliotece Raczyńskich"

2019-05-08 ( środa )
18:00
Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19 (wejście od strony Al. Marcinkowskiego 23), Poznań

Wernisaż, wykład, wystawa
Na wystawie zaprezentowane zostaną cenne XVI-wieczne  druki i dokumenty ze zbiorów specjalnych Biblioteki  Raczyńskich. Wśród nich znajdą się m.in.: "Biblia Leopolity", czyli pierwszy drukowany przekład całej Biblii na język polski, traktat Andrzeja Frycza Modrzewskiego "De republica emendanda" ("O naprawie Rzeczypospolitej"), ostatnie dzieło Mikołaja Reja "Zwierciadło", a także debiut literacko-translatorski Mikołaja Kopernika, który przetłumaczył z greki na łacinę dzieło Teofilakta Symokatty "Epistolae morales, rurales et amatorie interpretatione latina". Wernisażowi towarzyszyć będzie wykład o polskiej książce XVI-wiecznej.

Zobacz www.bracz.edu.pl/