plakat

Zakłócenia i manipulacje transmisją wiedzy. Socjologia kłamstwa - wykład

2019-05-14 ( wtorek )
18:00
CK Zamek, foyer Teatru Animacji, ul. Święty Marcin 80/82, Poznań

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury "Zamek" zapraszają na kolejne spotkanie w ramach "Uniwersyteckich Wykładów na Zamku", poświęconych w tym roku problemowi wiedzy. Wykład wygłosi prof. dr hab. Marek Ziółkowski z Instytutu Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM, a jego tytuł brzmi:  Zakłócenia i manipulacje transmisją wiedzy. Socjologia kłamstwa.

Źródłem naszych informacji o świecie są w olbrzymiej większości przekazy otrzymywane na różne sposoby od innych ludzi, poprzez codzienne rozmowy, sformalizowane zapisy czy Internet. Te przekazy są źródłem wiedzy pewnej, ale i mniej lub bardziej zmiennych opinii, fałszywych przekonań i stereotypów. Poszczególne fazy procesu transmisji wiedzy (źródła wiedzy nadawcy - subiektywne przekonania nadawcy  - przekaz nadany przez nadawcę - przekaz odebrany i zrozumiany przez odbiorcę - informacje zaakceptowane przez odbiorcę) podlegają zarówno przypadkowym zakłóceniom, jak i celowym manipulacjom. Wśród tych ostatnich najważniejsze są naiwne powielanie nieprawdy, umyślne kłamstwa, tworzenie fałszywych autorytetów, narzucanie poglądów przymusem czy indoktrynacją, niedopuszczanie do dialogu. Kłamstwo pojęte jako świadome i intencjonalne udzielanie przez nadawcę informacji niezgodnych z jego subiektywnymi przekonaniami występuje nie tylko w propagandzie, grze wywiadów, polityce czy dyplomacji, ale i w życiu codziennym. Ma ono różne formy, metody i funkcje społeczne, nie tylko czysto negatywne, ale czasami i pozytywne. Analizą jego społecznego funkcjonowania zajmuje się socjologia kłamstwa.  

Wstęp wolny.

Zobacz ckzamek.pl