Plakat: VII Międzynarodowa Konferencja z cyklu Nowoczesne metody edukacji muzycznej

Nowoczesne metody edukacji muzycznej

2020-03-05 ( czwartek )
09:45-18:00
Aula Nova, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego, pl. Stuligrosza 1, Poznań

Katedra Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w VII Międzynarodowej Konferencji z cyklu "Nowoczesne metody edukacji muzycznej" "Edukacja muzyczna - wczoraj, dziś, jutro", która odbędzie się w dniu 5 marca 2020 r. w godzinach 9.45 - 18.00, w Auli Nova poznańskiej Akademii, ul. Święty Marcin 87. W ramach Konferencji odbędą się wykłady oraz zajęcia warsztatowe z udziałem studentów i uczestników konferencji.
Wykłady wygłoszą:

 • Prof. Kristi Kiilu (Estonia) - kierownik studiów Edukacji Muzycznej Estońskiej Akademii Muzyki i Teatru w Tallinie - System edukacji muzycznej w Estonii - historia i współczesność
 • Prof. Zofia Konaszkiewicz (Warszawa) - emerytowany profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, długoletni kierownik Katedry Edukacji Muzycznej, a także kierownik Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w tej Uczelni - Edukacja muzyczna w świecie zagrożonych wartości
 • prof. Krystyna Domańska-Maćkowiak (Poznań) - emerytowany profesor Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, chórmistrz, metodyk, działacz społeczny - Prof. Edmund Maćkowiak (1903 - 1971) i jego wizja wychowania muzycznego
 • mgr Lidia Bajkowska (Warszawa) - prekursorka wprowadzenia do edukacji muzycznej Pedagogiki Zabawy Janusza Korczaka, autorka muzycznych książek dla dzieci, organizatorka koncertów teatralnych na podstawie własnych scenariuszy z udziałem widowni - Pedagogika zabawy w Metodzie Lidii Bajkowskiej

Warsztaty przeprowadzą:

 • Prof. Kristi Kiilu (Estonia)
 • mgr Lidia Bajkowska (Warszawa)

Forum Młodych

 • Julia Wolska (przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Edukacji Muzycznej)
 • dr Natalia Kłysz-Sokalska
 • mgr Magdalena Andrys
 • mgr Agnieszka Chwastek
 • mgr Edyta Muchowiecka
 • mgr Damian Myśliński

W ramach Konferencji odbędą się wykłady oraz zajęcia warsztatowe ze studentami i uczestnikami konferencji.
Opieka merytoryczna - Katedra Edukacji Muzycznej

Zobacz www.amuz.edu.pl