Grafika utrzymana w szaro-brązowych kolorach to kolaż złożony z warstw. Na pierwszym planie widoczna jest ręka bez dłoni, obok niej na stoliku stoi komputer z czaro-białym obrazem dwóch piesków, dalej widać protezę oraz otwartą dłoń wyprężoną do góry. Po prawej stronie kadru umieszczone zostały tytuły w trzech wersjach językowych. W tle jest pustynia, z której wyrastają skały i nienaturalnych rozmiarów kaktusy. Pomiędzy skałami i kaktusami wyrasta drzewo, nad którym rozpostarta jest tęcza.

Demokratyzacja dostępności - debata online

2021-07-24 ( sobota )
16:00
Galeria Miejska Arsenał, ul. Szyperska 2, Poznań; online

To, co w społeczeństwie określane jest jako norma, oparte jest na ableistycznych zasadach. Norma to "typowy stan" kojarzony ze zdolnościami i funkcjami. W myśleniu ableistycznym odchylenie od normy definiuje to czym jest "niepełnosprawność".

Instytucje kultury były i pozostają w dużej mierze niedostępne, mimo że obecnie w większości z nich wprowadza się politykę dostępności. Podczas kolejnych lockdownów związanych z Covid-19 większość wydarzeń kulturalnych przeniosła się do internetu. Zwiększyło to ich oglądalność jednocześnie uwidaczniając wykluczenie osób starszych, dzieci, osób niewidomych/niedowidzących, Głuchych/słabosłyszących, osób z trudnościami w uczeniu się itp. Większość z nich znalazła się poza bańką kultury w sieci pogłębiając procesy wykluczenia, które istniały już długo przed pandemią.

Dostępność, czyli tworzenie przestrzeni i projektów, które uwzględniają potrzeby różnych osób, krytycznie analizuje to co określane jest jako "normalność". Artyści_ki i kuratorzy _ki z niepełnosprawnościami uwolnili to pojęcie z jego wąskiego rozumienia. Dostępność, sformułowana jako prawo do posiadania i zaspokajania potrzeb, jest odrzuceniem utartych form komunikacji i ustalonych hierarchii istniejących w instytucjach, ich ograniczeń przestrzennych i czasowych. Rozwiązania wprowadzane przez osoby z niepełnosprawnościami są w tym kontekście przełomowe. Kuratorka Noa Winter (Berlin, Niemcy) określa działania na rzecz demokratyzacji dostępu jako bunt przeciwko ableistycznym oczekiwaniom nakładanym na ciała i umysły.

Podczas debaty "Demokratyzacja dostępności", odbywającej się w ramach międzynarodowego sympozjum "Polityki (nie)dostępności", chcemy się przyjrzeć tematowi  dostępności instytucji kultury, a także szerzej: pola kultury, dla osób o zróżnicowanych potrzebach. Uczestnicy_czki z Polski, Rosji, Niemiec i Austrii opowiedzą o swoich praktykach artystycznych, kuratorskich, aktywistycznych, które kwestionują tradycyjną normotypowość sektora kultury z perspektywy osób niepełnosprawnych. Dyskusja ta jest okazją do zrozumienia lokalnej specyfiki w szerszym kontekście i zbudowania ponadnarodowej sieci wsparcia.

Forma spotkania będzie korespondowała z tematem debaty, stąd mnogość języków i tłumaczeń oraz wielopoziomowe wsparcie technologiczne. Paneliści będą posługiwać się swoimi językami: polskim, rosyjskim, niemieckim oraz w Polskim Językiem Migowym (PJM). Całe wydarzenie będzie tłumaczone na język polski i PJM, a napisy w języku rosyjskim i niemieckim zostaną dodane w postprodukcji.

Więcej o debacie i osobach biorących w niej udział na stronie Galerii.

Zobacz arsenal.art.pl/