Fotografia tablic z nazwami ulic w Poznaniu.

Globalne i lokalne w nazwach poznańskich ulic - wykład Magdaleny Graf w ramach Dni Bretanii poświęconych nazewnictwu ulic

2021-11-17 ( środa )
18:00
Dom Bretanii Fundacja Poznań - Ille-et-Vilaine Stary Rynek 37, Poznań

"Globalne i lokalne w nazwach poznańskich ulic" - wykład prof. Magdaleny Graf (UAM) w ramach Dni Bretanii poświęconych nazewnictwu ulic

Tematyka wykładu skoncentrowana będzie wokół jednego z aspektów nazewnictwa miejskiego. Na przykładzie dawnych i nowych nazw poznańskich ulic postaramy się odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu odzwierciedlają one tendencje obserwowane w innych polskich miastach, a na ile można w nich dostrzec lokalność (poznańskość) związaną z wydarzeniami historycznymi, znanymi postaciami czy gwarą miejską.

dr hab. prof. UAM Magdalena Graf - poznanianka, absolwentka, a obecnie pracowniczka naukowa poznańskiej polonistyki. Kieruje Zakładem Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki. I właśnie onomastyka jest jej naukową pasją - nazwom własnym, także miejskim, poświęciła wiele publikacji. Jest m.in. współautorką pracy Nazewnictwo Geograficzne Poznania. Zbiór studiów, powstałej w zespole kierowanym przez Profesora Zygmunta Zagórskiego, współredaktorką tomu Miasto w perspektywie onomastyki i historii, współautorką Słownika nazwisk mieszkańców Poznania w XVI-XVIII wieku oraz autorką artykułów na temat poznańskiej urbanonimii. Pod jej opieką naukową powstała praca doktorska dr Marty Nowak poświęcona onimicznemu obrazowi miasta utrwalonemu w poznańskich kryminałach. W latach 2017-2021 była członkiem Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy MSWiA.