Logo Domu Bretanii.

Sytuacja kobiet we Francji w XX wieku - wykład prof. Marii Solarskiej

2022-05-25 ( środa )
18:00
Dom Bretanii Fundacja Poznań - Ille-et-Vilaine, Stary Rynek 37, Poznań

Wykład z cyklu Kobiety w historii Francji. Droga do uzyskania pełnych praw

Sytuacja kobiet we Francji na początku i na końcu XX wieku bardzo się różniła. Istotna zmiana jaka zaszła w tym czasie to w wielkim stopniu zasługa samych kobiet. Warto przyjrzeć się jej poprzez losy dwóch działaczek feministycznych: Simone Veil (1927-2017) i Michelle Perrot (1928-). Dwa nazwiska, dwie postacie, dwie instytucje historii francuskiej i europejskiej. Ich losy są szczególne, ponieważ swymi działaniami kształtowały rzeczywistość swoją i przyszłych pokoleń. Jednocześnie jednak można w nich odnaleźć ogólniejsze cechy sytuacji kobiet w XX wieku - wyzwań, którym stawiały czoła; barier, które pokonywały; ograniczeń, których ramy starały się zmienić.

Maria Solarska, dr hab., prof. UAM; kierowniczka Zakładu Metodologii Historii i Historii Historiografii na Wydziale Historii UAM. Jej zainteresowania badawcze dotyczą historiografii jako praktyki kulturowej, historycznych badań nad relacjami płci oraz myślenia feministycznego. Jest autorką: " Historia zrewoltowana. Pisarstwo historyczne Michela Foucaulta jako diagnoza teraźniejszości i projekt przyszłości", Poznań 2006; (z Maciejem Bugajewskim), "Współczesna francuska historia kobiet. Dokonania - perspektywy - krytyka", Bydgoszcz 2009; "S/przeciw-historia. Wymiar krytyczny historii kobiet", Bydgoszcz 2011; (z Maciejem Bugajewskim) "Doświadczanie przeszłości. Poznanie historyczne wobec pluralizmu czasu historycznego" Poznań 2018.