Most Biskupa Jordana w Poznaniu z datą wydarzenia i nazwami organizatorów.

Konferencja Ciekawość Buduje mosty / Neugier Baut Brücken Poznań 2022

2022-09-08 ( czwartek ) – 2022-09-11 ( niedziela )
08:00-18:00
Wydział Biologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań

Polski Oddział Association for Contextual Behavioral Science (ACBS Polska) wraz z Niemieckojęzycznym Oddziałem ACBS (Deutschsprachige Gesellschaft für Kontextuelle Verhaltenswissenschaften, DGKV),w skład którego wchodzą członkowie z Niemiec, Szwajcarii i Austrii, organizują międzynarodową konferencję w Poznaniu w dniach 8-11 września 2022 r.

Konferencja ma na celu budowanie mostów między nauką kontekstualną, behawioralną i ewolucyjną oraz zjednoczenie ludzi z naszych krajów zainteresowanych psychicznym aspektem ludzkiego zdrowia i dobrostanu. Wierzymy, że taka konferencja może być miejscem spotkań naukowców i praktyków o różnym zapleczu teoretycznym, np. psychologów, psychiatrów, neurobiologów, a także cenną okazją dla studentów do poznania ludzkich zachowań, w tym emocji i procesów poznawczych.

Celem wspólnej konferencji, która ma się odbyć w dniach 2022-09-08 do 2022-09-11 w budynku Collegium Biologicum,Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest połączenie sił na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia oraz budowanie mostów pomiędzy:
- praktykami i studentami z Polski i krajów niemieckojęzycznych,
- opartej na dowodach praktyki naukowej i psychoterapeutycznej,
- badaniami nad ciałem człowieka (neurobiologia, nauki ewolucyjne, genetyka) i umysłem (psychologia),
- medycznymi i psychologicznymi podejściami do problemów zdrowotnych.

Proponowane tematy wykładów i warsztatów obejmują relacje między psychoterapią a ewolucją, konsekwencje COVID-19 dla zdrowia psychicznego, badania nad rozprzestrzeniającą się ebolą w wioskach Sierra Leone, neurobiologię medytacji, smutek w perspektywie ewolucyjnej, neurobiologicznej i psychoterapeutycznej, możliwości wykorzystania psychodelików w psychoterapii oraz nowoczesne metody psychoterapii oparte na dowodach. Wykłady i warsztaty będą prowadzone w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Zobacz act2022.com