Wystawa - Ralph Schraivogel. Plakaty. Laureat Nagrody im. Jana Lenicy

2013-03-10 ( niedziela ) – 2013-05-19 ( niedziela )
Muzeum Narodowe, Al. Marcinkowskiego

Wystawa plakatów Ralpha Schraivogela, laureata Nagrody im. Jana Lenicy przyznawanej od 2001 roku przez Muzeum Narodowe w Poznaniu po śmierci tego wybitnego artysty.

Prace Ralpha Schraivogela istotnie wpłynęły na kształt plakatu nie tylko w Szwajcarii, ale i na świecie. Należy do nowego pokolenia projektantów, którzy kwestionują założenia stylu szwajcarskiego, opartego na racjonalności, czytelności i funkcjonalizmie. Schraivogel nie jest jedynym artystą, który przyczynił się do odnowy plakatu szwajcarskiego, jednak oryginalność jego osobowości sprawia, iż niewątpliwie należy dziś do grona wyróżniających się twórców plakatu na świecie.

Na wystawie w Poznaniu pokazane będą wszystkie najważniejsze plakaty szwajcarskiego grafika w oryginalnych sitodrukowych wydaniach. Po raz pierwszy też w serii wystaw laureatów Nagrody im. Jana Lenicy prezentowane będą projekty plakatów, które pozwolą spojrzeć na warsztat grafika.

Wystawie towarzyszyć będzie dwujęzyczny katalog prac z pełnymi informacjami o plakatach oraz z biogramem artysty.

Nagroda im. Jana Lenicy przyznawana jest wybitnym grafikom z całego świata, o ukształtowanej osobowości artystycznej, reprezentującym podobną postawę, jaka cechowała Lenicę, tj. wykraczającym poza wąsko rozumiane ramy zawodu grafika użytkowego. Plakat i inne formy graficzne nabierają wówczas cech indywidualnej wypowiedzi artysty, służą twórczemu, w pełni autonomicznemu wyrażaniu jego stosunku do otaczającego świata. Wyróżnieni przez Muzeum artyści charakteryzują się pod tym względem szczególnymi osiągnięciami.