foto

Wystawa prac ceramicznych Barbary Niesytej

2014-02-27 ( czwartek ) – 2014-03-09 ( niedziela )
Hol II piętra, CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82, Poznań

Wernisaż: 26.02. g. 18.

Barbara Niesyta na zajęcia w Pracowni Rzeźby i Ceramiki CK Zamek trafiła z grupą nauczycieli doskonalących metodykę nauczania plastyki (sztuki) prawie dwadzieścia lat temu. A od kilkunastu lat systematycznie uczestniczy w działaniach Pracowni. Od początku istnienia jest członkiem Grupy Twórczej Terrakota zainicjowanej i prowadzonej przez art. plast. Małgorzatę Jędrzejczak-Tomczak. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych grupy Terrakota zarówno w CK Zamek jak i poza nim np. ostatnio w roku ubiegłym w Bibliotece Uniwersyteckiej i w gmachu UAM na ul. Szamarzewskiego.

Wstęp wolny.