Wystawa "Zderzenia"
Dom Kultury Słońce na os. Przyjaźni 120, Poznaniu

Wystawa "Zderzenia"

Wystawa Lucie Stahl
Galeria Fotografii pf, CK Zamek, ul. Św. Marcin

Wystawa Lucie Stahl

Wystawa "Niepodobni"
Wydział Fizyki UAM ul. Umultowska 85, Kampus Morasko, Poznań

Wystawa "Niepodobni"

Wystawa - Niepodobni
WYDZIAŁ FIZYKI UAM wejście A, ul. Umultowska 85 /Morasko

Wystawa - Niepodobni

1 Strona 2