org

Farne Koncerty Organowe w lipcu i sierpniu

2014-01-07 ( wtorek ) – 2014-08-31 ( niedziela )
12:15
Fara, ul. Świętosławska

W każdą sobotę przez cały rok o godzinie 12:15, a w okresie letnim (lipiec, sierpień) codziennie oprócz niedziel mamy okazję usłyszeć brzmienie wspaniałego zabytkowego instrumentu.

Obecne organy powstały z inicjatywy proboszcza fary księdza Waleriana Ziętkiewicza w latach 1872-1876. Do konkursu zgłosiły się firmy Friedricha Ladegasta, Józefa Gryszkiewicza, Sauera oraz Walckera. Została wybrana firma znana w całej XIXw Europie organmistrza Friedricha Ladegasta z Weissenfels z Saksoni. Wnętrze instrumentu zostało wykonane w Lipsku i w Weissenfels. Natomiast prospekt, według li...pskiego architekta Oscara Mothesa został wykonany w 1875r przez poznańską firmę Józefa Zeylanda. Prace przy organach zostały zakończone 26 lipca 1876 roku.
Przepiękny prospekt w stylu neoregencyjnym jest ozdobiony rzeźbami muzykujących aniołów. Po bokach szafę zdobią uszaki wypełnione kratką. W oknach prospektu lambrekiny i charakterystyczne dla okresu regencji kampanule. Piszczałki prospektowe usytuowane sa w dwóch dużych sekcjach (wieżach) oraz w ośmiu mniejszych.
O nowy instrument należycie dbano, co 7 lat dokonywano gruntownego czyszczenia, również regularnie strojono. W 1898 roku przeprowadzał remont Ignacy Gryszkiewicz. W roku 1905 wymieniono głos Gambe 8" na piszczałki z warsztatu Franza Tomińskiego. W okresie I wojny światowej w ostatnich dniach lipca 1917 piszczałki prospektu zostały wymontowane i przeznaczone na cele wojenne. Przed ich wymontowaniem organmistrz Albert Polcyn wykonał szkic prospektu, który jest zbieżny z oryginalnym, XIX-wiecznym rysunkiem zachowanym w muzeum Ladegasta w Weissenfels. Prospekt uzupełniono piszczałkami cynkowymi podczas prac renowacyjnych, które były prowadzone w okresie międzywojennym w roku 1927 przez firmę wspomnianego już Alberta Polcyna z Poznania. W roku 1928 przeprowadzono elektryfikację instrumentu. Po zniszczeniach dokonanych przez działania wojenne w okresie II wojny światowej organy remontował zakład organmistrzowski Bronisława Cepki z Popowa k. Wronek. Podczas remontu nie dokonano żadnych przeróbek. Następnym dużym przedsięwzięciem renowacyjno - restauratorskim był remont w latach 2000 - 2001 gdzie piszczałki prospektowe wymieniono na wysokostopowe odlane z angielskiej cyny.