plakat

"Lubonie" Kraszewskiego w inscenizacji Polskiego Teatru w Wilnie

2016-11-28 ( poniedziałek )
Teatr Polski, ul. 27 Grudnia 8/10, Poznań

Spektakle o godz. 15.30 i 18.30.

Zespół Teatru przyjeżdża na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, w ramach promowania i czytania książki "Lubonie", w którym uczestniczy Pracownia-Muzeum J. I. Kraszewskiego Biblioteki Raczyńskich już od 2014 r. Inicjatywa ta została podjęta w związku z 1050-leciem Chrztu Polski.

"Lubonie" to powieść z czasów Mieszka I. Powstała w 1876 r. jako druga (pierwszą była "Stara baśń") w cyklu powieści historycznych J. I. Kraszewskiego obejmujących dzieje Polski. Tytułowy ród Luboniów zamieszkiwał w okolicy Poznania, w Krasnej Górze, która wg pisarza późnej mogła zmienić nazwę na Górczyn. Podczas walk z Niemcami zaginął Włast, jedyny syn Luboniów; kiedy po kilkunastu latach nieoczekiwanie powrócił, wzbudził zainteresowanie kniezia Mieszka, któremu opowiadał o potędze cesarstwa i nowej wierze. Mieszko chcąc umocnić swą pozycję postanawia poprzez ślub z księżniczką Dobrawą zawrzeć sojusz z Czechami. Wyprawia się nad Wełtawę, a wśród świty jest i Włast, a właściwie ojciec Matia, wyświęcony wcześniej w Monte Cassino. Musi ukrywać swój stan duchowny bowiem pierwsi chrześcijanie są prześladowani przez wyznawców starej wiary. Przewracane są krzyże, palone świątynie, a nawet zawiązany zostaje spisek przeciwko Mieszkowi. Kneź poślubia Dobrawę i to ona nakłania go do przyjęcia chrztu. Mieszko wypowiada potajemnie wojnę dawnym wierzeniom i rozpoczyna długotrwały proces chrystianizacji swojego państwa. Pomaga mu w tym ojciec Matia - pierwszy polski kapłan - jedna z kilku postaci fikcyjnych. Poza wymienionymi wyżej Kraszewski umieszcza na kartach powieści szereg postaci historycznych: grafa Wichmana, cesarza Ottona, biskupa Jordana.