a

Święty Marcin w obrazie miasta - spotkanie dla dorosłych

2018-11-17 ( sobota )
10:00
Teatr Ósmego Dnia, ul. F. Ratajczaka 44

Wydawnictwo Miejskie Posnania zaprasza na kolejne wydarzenie z cyklu edukacyjnego Śladami historii Poznania dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Wycieczki opracowane na podstawie publikacji Wydawnictwa, poprowadzą uczestników trasami związanymi z ważnymi dla Poznania wydarzeniami, miejscami lub postaciami historycznymi. Spacery wzbogacone będą o prelekcje lub wykłady poszerzające omówione w czasie wycieczki zagadnienia.

Informacji o kolejnych spotkaniach dla dorosłych, a także programu wydarzeń edukacyjnych dla dzieci warto szukać na stronie internetowej www.wmposnania.pl.

17 listopada (sobota) , Teatr Ósmego Dnia, ul. Ratajczaka 44

Program:

godz. 10.00

Prelekcja poświęcona historii osady Święty Marcin i jej roli w kształtowaniu się tożsamości miasta Poznania.

godz. 10:30

Wycieczka z przewodnikiem po kościele św. Marcina, podczas której uczestnicy zwiedzą świątynię i poznają jej znaczenie dla architektury miasta oraz układu urbanistycznego jednej z ważniejszych arterii Poznania - ulicy Święty Marcin.

Udzial bezpłatny.