dr Ewa Woydyłło

Jak się kłócić i pozostać w przyjaźni - warsztat

2019-03-24 ( niedziela )
12:00-18:00
Księgarnia z Bajki, os. Przyjaźni 125 C, Poznań

Kategoria: Oświata Dziecko

W naszych bliskich relacjach - w domu, w pracy, w sąsiedztwie i wśród znajomych - różnice zdań oraz odmienne poglądy i przekonania są naturalne i zrozumiałe. Prowadzą one jednak często do nieporozumień, np. gdy innym przypisujemy wrogie intencje lub też oburza nas czyjeś zachowanie ponieważ jest niepodobne do naszego własnego...
Ale nieporozumienia to jeszcze "pół biedy". Każde da się w końcu wyjaśnić. Gorzej, gdy z odmiennych przekonań wynikają konflikty przechodzące w kłótnie i urazy pełne negatywnych emocji (gwałtownych i jawnych lub skrywanych i przewlekłych).
Psychologiczny warsztat grupowy oferuje skuteczny trening praktycznego rozwiązywania nieporozumień a także zapobiegania wielu codziennych konfliktów.
Uczestnicy proszeni sa o opisanie w 4 zdaniach sytuacji konfliktowej z własnego życia, której skutki są przykre i dokuczliwe dla jednej bądź wielu osób uczestniczących w danym zatargu.
Uczestnicy otrzymają Test Niezgody oraz Alfabet Zgody.
Prowadzenie: dr Ewa Woydyłło
Bilety 200 zł

Zobacz www.ksiegarniazbajki.pl/