Trawnik, drzewa, alejki spacerowe.

Spacer po parku Cytadela

2021-06-26 ( sobota )
Park Cytadela, Poznań

g. 9:00 - 11:00
g.12:00 -14:00
Miejsce spotakania: Rosarium, skrzyżowanie z aleją prowadzącą dalej do Muzeum Uzbrojenia

organizator: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP i Zarząd Zieleni Miejskiej.

Oprowadzanie:

  • prof. Justyna Wiland-Szymańska z Zakładu Taksonomii Roślin UAM, dyrektor Ogrodu Botanicznego, ajmuje się m.in. tematyką bioróżnorodności
  • dr Szymon Konwerski - entomolog zajmujący się biologią i ekologią chrząszczy oraz ich związkami z innymi organizmami i znaczeniem w różnych ekosystemach.

Uczestnicy poznają walory przyrodnicze obszaru Cytadeli - ze szczególnym uwzględnieniem stawonogów i roślin. Na podstawie napotkanych w trakcie wycieczki owadów, omówione zostaną przystosowania przedstawicieli tej niezwykle zróżnicowanej grupy do życia w zajmowanych środowiskach.

Przedstawiona zostanie też historia środowiska przyrodniczego tego niezwykłego zakątka zieleni, jego zmian i współczesnych funkcji, jakie spełnia z punktu widzenia mieszkańców i dla bioróżnorodności miasta. Zobaczyć będzie można gatunki, które w sposób spontaniczny pojawiają się na terenie parku, a także takie, które zostały celowo wprowadzone przez człowieka.

Uczestnicy spaceru otrzymają przewodniki dendrologiczne po parku Cytadela przygotowane na zlecenie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP.