logo usług asystenckich

Innowacyjny projekt usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych z Poznania

2017-10-16 ( poniedziałek )
Poznań

Jeżeli spełniasz wszystkie poniższe warunki:

  • masz od 18 do 35 lat,
  • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, z tytułu dysfunkcji narządu ruchu i/lub wzroku,
  • jesteś osobą sprawną intelektualnie,
  • pracujesz, poszukujesz pracy lub opiekujesz się dzieckiem do lat 10

oraz chcesz być niezależny i żyć aktywnie, ale napotykasz na ograniczenia wynikające z Twojej niepełnosprawności, to skorzystaj z usług asystenckich*, realizowanych od listopada 2017 r. do lutego 2018 r. w ramach innowacji społecznej "Cień pomoże Ci... wyjść z cienia", realizowanej przez Grupę Nieformalną "Włącznik".

W ramach projektu są:

  • usługi asystenckie dobierane według indywidualnych potrzeb, w wymiarze średnio 40 godzin miesięcznie,
  • możliwość samodzielnego wyboru asystenta spośród osób przeszkolonych w ramach innowacji,
  • wsparcie mentora aktywności - osoby niepełnosprawnej, która osiągnęła sukces życiowy i podzieli się z Tobą swoim doświadczeniem,
  • szkolenie z zakresu zasad współpracy z asystentem,
  • wsparcie koordynatora projektu oraz psychologa (w razie potrzeby).

* Każda osoba korzystająca z usług asystenta będzie wnosić symboliczną opłatę w wysokości 50 groszy za każdą godzinę pracy asystenta.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie maili zawierających odpowiedź na pytanie, "dlaczego chciał/a/bym korzystać z usług asystenckich", wraz z załączonym CV na adres asystencjapoznan@gmail.com.

Zgłoszenia do 16 października 2017 r. Organiyatoryz skontaktuj się z wybranymi osobami, które zaprosy na rozmowę osobistą lub przez Skype. Do korzystania z usług zaproszą 6 osób.

Świadczenie usług asystenckich jest częścią wdrażania Innowacji społecznej pn. "Cień pomoże Ci...wyjść z cienia", współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (IV. Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne).