Czarno-białe zdjęcie Kazimiery Iłłakowiczówny

Tajemnice Iłły! - spotkanie online

2020-08-26 ( środa )
16:00-17:00
Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny, ul. Gajowa 4/8, Poznań; online

Organizatorzy zapraszają na spotkanie online, podczas którego przewodnik poprowadzi słuchaczy przez biografię Iłłakowiczówny, która skrywała wiele tajemnic. Opowie o jej codziennym życiu, o trudnym charakterze i licznych wadach, które blakły w perspektywie niesamowitej osobowości poetki. Tym razem prelekcja poświęcona będzie epistolografii Iłłakowiczówny - "Listy do siostry Barbary Czerwijowskiej z lat 1946-1956" w opracowaniu Lucyny Marzec.
Więcej informacji:
http://www.facebook.com/mieszkaniepracownia.kazimieryillakowiczowny

Zobacz www.facebook.com/events/650866035525079/