Czarno-białe zdjęcie uśmiechniętej poetki.

Tajemnice Iłły - spotkanie online

2020-09-26 ( sobota )
16:00-17:00
Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny, ul. Gajowa 4/8

Audycja zatytułowana "Poetka i Marszałek, czyli o Ścieżce obok drogi Kazimiery Iłłakowiczówny"

Gdy myślimy o Kazimierze Iłłakowiczównie, przed oczami mamy także Józefa Piłsudskiego, w którego sekretariacie pracowała poetka. Ich relacja była jednak czymś więcej niż tylko tym, co łączy pracodawcę i jego podwładną. Iłła przyznawała, że otaczała Marszałka czcią i uwielbieniem. Podczas oprowadzania przyjrzymy się kluczowym momentom w ich znajomości, które zostały opisane w książce wspomnieniowej "Ścieżka obok drogi". Autorka miała z powodu tej publikacji ogromne kłopoty. Publicznie oskarżano ją o pretensjonalność, kłamstwo i przedstawienie Piłsudskiego w złym świetle.

Link do wydarzenia

opr.sw