Rachmistrze spisowi - informacja o szkoleniach i egzaminach

TERMIN PODPISANIA UMÓW Z RACHMISTRZAMI SPISOWYMI

(komunikat z 23.04.2021 r.)

Zawieranie umów z rachmistrzami oraz przekazywanie im sprzętu niezbędnego do obsługi spisu odbywać się będzie w miesiącu maju br.

Z kilkudniowym wyprzedzeniem każdy z rachmistrzów otrzyma z Głównego Urzędu Statystycznego w Poznaniu informację o terminie, godzinie i miejscu podpisania umowy.
Zmiany w terminie zawarcia umowy wynikają z uwarunkowań niezależnych od Urzędu Statystycznego w Poznaniu (sytuacja związana z pandemią COVID-19 oraz kwestie organizacyjne)


Szkolenia on-line z aplikacji spisowej

(komunikat z 23.03.2021 r.)

Dla osób, które otrzymały status rachmistrza spisowego w dni robocze w okresie 24 marca - 6 kwietnia odbywać się będą dodatkowe szkolenia on-line z obsługi aplikacji spisowej. Link do szkolenia rachmistrze otrzymali na podane przy rejestracji zgłoszenia adresy mailowe.

Szkolenia zaczynają się o godz. 8:00 i trwają 4 godziny.

W przypadku, gdy rachmistrz spisowy nie może wziąć udziału w szkoleniu, prosimy o kontakt mailowy z Gminnym Biurem Spisowym: nsp2021@um.poznan.pl


Zakończenie procedury związanej ze szkoleniem i egzaminami kandydatów na rachmistrzów terenowych w Poznaniu.
Nadanie statusu "rachmistrza"
(informacja z 23.03.2021 r.)

Gminne Biuro Spisowe w Poznaniu informuje o zakończeniu szkoleń przygotowawczych oraz egzaminów na rachmistrzów spisowych. Osoby, które uzyskały na egzaminie wynik w przedziale 30-26 pkt, otrzymały status rachmistrza i mogą uzupełnić w systemie dane do umowy zlecenia.
Pozostali kandydaci, którzy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymali status "rachmistrz rezerwowy". Gminne Biuro Spisowe będzie się z nimi kontaktować w przypadku rezygnacji rachmistrzów z puli głównej.

Pozostałym uczestnikom szkoleń dziękujemy za udział w rekrutacji na rachmistrzów terenowych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej