Warsztaty introligatorskie dla obywateli Ukrainy - podsumowanie

W dniach 18.06 oraz 20.06 miały miejsce warsztaty introligatorskie, dedykowane obywatelom Ukrainy zainteresowanym nabyciem wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z zawodami rzemieślniczymi.

Zdjęcie przedstawia warsztaty introligatorskie, w trakcie których uczestnicy własnoręcznie szyją notesy - grafika artykułu
fot. Ewa Małachowska

Podczas warsztatów szycia notesów metodą japońską uczestnicy poznali cztery tradycyjne japońskie techniki szycia: Kikko Toji, Asa-No-Ha Toji, Koki Toji oraz Yotsume Toji. W trakcie zajęć każdy uczestnik mógł wybrać jedną z omawianych technik i wykorzystać ją do samodzielnego stworzenia własnego notesu.

W trakcie obu spotkań uczestnicy nie tylko zdobyli umiejętności praktyczne, ale również dowiedzieli się o specyfice działania pracowni introligatorskiej oraz pracy przy konserwacji i naprawie starodruków. Ponadto Andrzej i Alla Małachowscy, którzy wspólnie prowadzą Studio Artystyczne Małachowscy, dzielili się historiami swoich ścieżek zawodowych oraz doświadczeniem prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Oba spotkania odbyły się w języku ukraińskim, jednak z wprowadzeniem fachowej terminologii związanej z introligatorstwem w języku polskim.

Dziękujemy Andrzejowi i Alli Małachowskim za poprowadzenie szkoleń, a także wszystkim uczestnikom za zaangażowanie.

Dziękujemy również za wsparcie finansowe, którego udzieliło Biuro Przedstawicielskie Tajpej w Polsce (Taipei Representative Office in Poland) i dzięki któremu możliwa była organizacja warsztatów.