Informacje dotycząca aktualnie rozpatrywanych wniosków o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji dogowej (ZRID):

"Budowa przedłużenia ul. Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Warczygłowy do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła II oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy"

1. Projekt Zagospodarowania Terenu

2. Legenda

Załączniki