Wyniki Konkursu na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu

Ogłoszenie wyników konkursu 

Zdjęcie przedstawia jury konkursu stojące przy jednej z wydrukowanych prac - grafika artykułu
Jury konkursu na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu

W konkursie na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu Sądu Konkursowy jednogłośnie postanowił o nieprzyznawaniu pierwszej nagrody w konkursie, ponieważ, w ocenie Sądu, żadna z prac nie spełniła w pełni celu konkursu.

Biorąc pod uwagę kryteria oceny prac konkursowych, Sąd przyznał:

II nagrodę w wysokości 20.000 zł brutto pracy o numerze rozpoznawczym 3K2S7R.

Autorzy pracy:

Seweryn Trzyna,  Warszawa

Kamil Ziółkowski, Jelenia Góra

Maciej Armanowski, Poznań

oraz 

III nagrodę w wysokości 10.000 zł brutto przyznano pracy o numerze rozpoznawczym 525MKT.

Autorzy pracy:

Wojciech Stępień, Łódź

Maria Kaczorowska, Łódź

Sylwia Kwiatkowska, Łódź

Weronika Lendzior, Warszawa

Stanisław Klajs, Łódź

Paweł Otocki, Łódź

Na wniosek Sądu Konkrsowego Organizator postanowił rozdysponować wartości pierwszej nagrody 30.000 zł brutto pomiędzy wszystkich uczestników II etapu, zwiększając wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do wysokości 15.000 zł.

Organizator planuje w najbliższym czasie zorganizowanie wydarzenia wręczenia nagród Laureatom, które połączone będzie z wystawą pokonkursową.

O termine i miejscu wydarzenia będziemy na bieżąco informować na stronie konkursu.

Szczegóły na stronie: https://www.poznan.pl/architektura/