Wyniki Studenckiego konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu

Ogłoszenie wyników

Grafika z pracą, która zajęła I miejsce - grafika artykułu
I nagroda - konkurs studencki

11.03.2022 r.

W Studenckim konkursie na zagospdarowanie terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu (często nazywanych "Dziurą Toruńską"), Sąd konkursowy postanowił przyznać zgodnie z Regulaminem: 

I nagrodę w wysokości 7.000 zł

Pracy nr 22 o kodzie rozpoznawczym: MM256.

Autor pracy:

Marta Staniszewska,

Martyna Domaradzka.

(Studentki Wydziału Architektury Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu.)

oraz

II nagrodę w wysokości 4.000 zł

Pracy nr 28 o kodzie rozpoznawczym: UA185

Autor pracy:

Klaudia Skibińska,

Małgorzata Milancej,

Sebastian Jędrzejewski.

(Studenci Wydziału Architektury Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu.)

III nagrodę w wysokości 3.000 zł

Pracy nr 33 o kodzie rozpoznawczym: KW529

Autor pracy:

Wiktoria Bilska,

Karolina Feliksiak.

(Studentki Wydziału Architektury Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu.)

Ponadto Sąd Konkursowy przyznał trzy równorzędne wyróżnienia po 2.000 zł:

Szczegóły na stronie https://www.poznan.pl/mim/main/studencki-konkurs-na-koncepcje-urbanistyczno-architektoniczna-zagospodarowania-terenow-przy-ul-f-roosevelta-w-poznaniu,p,42605,61584.html