Przedmiotem działalności Zarządu Zieleni Miejskiej

jest  administrowanie  urządzonymi  terenami  zieleni  miejskiej  o  charakterze  parkowym  w szczególności:

  • programowanie i planowanie zieleni o charakterze parkowym na terenie Miasta Poznania
  • administrowanie terenami miejskimi przeznaczonymi pod budowę nowych parków i zieleńcy
  • podejmowanie działań interwencyjnych (w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie przyrody) dotyczących utrzymania we właściwym stanie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach będących własnością Miasta Poznania, nie oddanych we władanie osobom trzecim
  • prowadzenie bieżącej konserwacji zieleni na terenach administrowanych przez Jednostkę
  • prowadzenie prac rewaloryzacyjnych na terenach administrowanych przez Jednostkę
  • budowa nowych obiektów o charakterze parkowym
  • współpraca z samorządami pomocniczymi w zakresie statutowych zadań Jednostki

Jednostka może prowadzić również działalność w zakresie:

  • dzierżawy gruntów znajdujących się we władaniu Jednostki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej