Jak prawidłowo segregować odpady?

PAPIER


TAK należy wrzucać:

 • papier piśmienny,
 • gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki,
 • katalogi,
 • książki,
 • pakowania tekturowe,
 • kartony, tekturę falistą.

NIE należy wrzucać:

 • papieru samokopiującego,
 • kalki,
 • zatłuszczonego papieru po masłach lub margarynach,
 • papieru woskowanego,
 • tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie, styropianie
 • kartonów po mleku i napojach,
 • pieluch jednorazowych i podpasek,
 • ubrań.

TWORZYWA SZTUCZNE


TAK należy wrzucać:

 • zgniecione i puste butelki po napojach (bez nakrętek),
 • zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej (bez nakrętek),
 • plastikowe nakrętki,
 • aluminiowe puszki po napojach i konserwach, metale, opakowania z metali, kapsle
 • kartoniki po mleku i napojach
 • worki, reklamówki,
 • koszyczki po owocach.

NIE należy wrzucać:

 • butelek i pojemników z zawartością,
 • plastikowych zabawek,
 • opakowań po lekach,
 • opakowań po wyrobach garmażeryjnych,
 • opakowań po olejach spożywczych i silnikowych,
 • części samochodowych,
 • mebli i ich części,
 • jednorazowych naczyń,
 • sprzętu AGD.

SZKŁO KOLOROWE


TAK należy wrzucać:

 • butelki ze szkła barwionego po napojach (bez nakrętek),
 • słoiki ze szkła barwionego (bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek).

NIE należy wrzucać:

 • szkła okiennego,
 • szkła zbrojonego,
 • szkła żaroodpornego,
 • fajansu,
 • porcelany, ceramiki, doniczek, kryształu,
 • luster, kineskopów,
 • szyb samochodowych,
 • świetlówek, żarówek,
 • opakowań po lekach,
 • termometrów.

SZKŁO BIAŁE


TAK należy wrzucać:

 • butelki ze szkła bezbarwnego po napojach (bez nakrętek),
 • słoiki ze szkła bezbarwnego (bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek).

NIE należy wrzucać:

 • szkła okiennego,
 • szkła zbrojonego,
 • szkła żaroodpornego,
 • fajansu,
 • porcelany, ceramiki, doniczek, kryształu,
 • luster, kineskopów,
 • szyb samochodowych,
 • świetlówek, żarówek,
 • opakowań po lekach,
 • termometrów.

Warto wiedzieć!

Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów "u źródła" to obowiązek ciążący na wszystkich właścicielach i zarządcach nieruchomości z terenu miasta, tzn. że każda nieruchomość powinna być wyposażona w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz w pojemniki lub worki umożliwiające selektywną zbiórkę: makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i metali.


Selektywna zbiórka odpadów to nie tylko kolorowe pojemniki, o których mowa powyżej, ale szereg innych rodzajów odpadów, które nie powinny trafiać do zwykłych koszy na śmieci tj. przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, a także odpady zielone ulegające biodegradacji.
Szczegółowe zasady prawidłowego postępowania z odpadami (w tym częstotliwości wywozu i rodzaju pojemników) znajdują się w Regulaminie ZM GOAP, dostepnym na stronie Związku: http://www.goap.org.pl/wp-content/uploads/2013/02/Uchwala-nr-VI-30-2013-z-12-marca-2013.pdf

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej