Przeterminowane leki

Przeterminowane leki uznawane są za odpady szczególnie groźne dla środowiska. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie ich przydatności stanowią potencjalne zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia ludzi, szczególnie dzieci. Pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Należy pamiętać, że leki o silnym działaniu znajdują się w wykazie trucizn. Przeterminowane leki wymagają specjalnego deponowania na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub powinny być poddane termicznemu unieszkodliwieniu.

Przeterminowane leki przekazane do kontrolowanych punktów zbiórki, zamiast do środowiska lub w niepowołane ręce, trafią do unieszkodliwienia !!!

Odpady w postaci przeterminowanych leków można dostarczać samodzielnie na GRATOWISKO, do GRATOWOZU lub jednego z ogólnodostępnych dla mieszkańców punktów.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej