Prawo do świadczeń

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń mają:

  • Osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kwoty 701 złotych netto, zwanej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej,
  • Osoby w rodzinie, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 złotych netto, zwanej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie,

przy jednoczesnym występowaniu, co najmniej jednej z przesłanek wymienionych w art.7 ustawy. Zaliczamy do    nich: m.in.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę (...)