Ekoturystyka "najczystszą" formą podróżowania przyjaznego środowisku

Dla osoby nieobeznanej z sekretami przyrody, przechadzka na łonie natury jest jak zwiedzanie galerii wypełnionej cudownymi dziełami sztuki, z których dziewięć na dziesięć odwróconych jest twarzą do ściany" - Thomas Henry Huxley 1865r.

Ekoturystyka to podróżowanie przyjazne środowisku, które odbywa się zwykle na obszarach atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo. Trzy najważniejsze cechy ekoturystyki wyróżniające ją spośród innych form podróżowania to:

  • ekoturystyka jest formą aktywnego i dogłębnego zwiedzania obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych,
  • ekoturystyka strzeże harmonii ekosystemów przyrodniczych i odrębności kulturowej lokalnych społeczności,
  • ekoturystyka dostarcza środków finansowych skutecznej ochronie wartości  dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przynosi realne korzyści ekonomiczno-społeczne ludności miejscowej.

Ten rodzaj turystyki sprzyja ochronie środowiska naturalnego oraz kulturowego tych regionów. Obejmuje różne rodzaje turystyki: kwalifikowaną, krajoznawczą, wypoczynkową, przygodową itp., pod warunkiem, że osoba uczestnicząca w podróży świadomie nie ingeruje w naturalne ekosystemy, wyraża szacunek dla otaczającej ją przyrody i kultury ludności miejscowej, a jej turystyczne wydatki dostarczają funduszy dla ochrony przyrody i lokalnej gospodarki.

Ekoturystykę uprawiają osoby o dużej świadomości ekologicznej i wrażliwości przyrodniczej, którzy nauczyli się czerpać siłę z obcowania z przyrodą.

Zachęcamy wszystkich do takiego stylu odpoczynku i rozwoju.

* Przełomowym wydarzeniem był 2002 rok, który został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Ekoturystyki przez UNEP i Światową Organizację Turystyki (UNWTO). Podczas międzynarodowej konferencji w mieście Quebec w Kanadzie sformułowano Deklarację o Ekoturystyce z Quebecu (Quebec Declaration on Ecotourism, 2002).