Logo Fairtrade jednym z najbardziej rozpoznawalnych "etycznych" znaków

Z badań przeprowadzonych wśród konsumentów z 24 krajów wynika, że znak Fairtrade jest najbardziej rozpoznawalnym "etycznym" logo na świecie.

Prawie sześciu  na dziesięciu spytanych konsumentów kojarzyło znak Fairtrade. W 15 krajach, które przebadano także w 2008 roku, rozpoznawalność logo wzrosła o 6% i kształtuje się na poziomie 65%.

Ponad 80 procent konsumentów rozpoznaje znak Fairtrade w:  Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwajcarii, Holandii, Austrii i Finlandii.

Wśród przebadanych Polaków rozpoznawalność znaku Fairtrade kształtuje się na poziomie 25%. W przeciwieństwie do globalnej tendencji, nad Wisłą, proponowany przez Fairtrade Labelling Organisation znak Sprawiedliwego Handlu jest słabiej rozpoznawalny niż logo Rainforest Alliance, które kojarzy 33% polskich konsumentów.

Przypominamy, że Miasto Poznań przystąpiło do międzynarodowego projektu "Świadomie i Sprawiedliwie" - Gra Miast i kampania na rzecz lokalnych reakcji na Milenijne Cele Rozwoju (MDG)". Jego naczelne cele to rozpowszechnianie wiedzy na temat Milenijnych Celów Rozwoju i Sprawiedliwego Handlu, a przy tym kształtowanie popytu i wsparcia dla polityki zrównoważonego rozwoju. Istotne jest również zaangażowanie lokalnej społeczności i uświadomienie o zaletach wspierania produktów sprawiedliwego handlu, będących produktami o wysokiej jakości i racjonalnej cenie.