Możliwości wykorzystania OZE

Możliwość wykorzystania zasobów energii ze źródeł odnawialnych w poszczególnych rejonach Polski jest  zróżnicowana. Największym odbiorcą energii  czerpanej ze źródeł odnawialnych może być:

  • rolnictwo,

  • budownictwo

  • i rekreacja.

Mało jeszcze doceniane w Polsce źródła odnawialne mogą mieć znaczny udział w bilansie energetycznym poszczególnych gmin. Ponadto inwestowanie w OZE może przynieść wiele nowych miejsc pracy i pozwolić niektórym na zdobycie nowej specjalizacji.

Duży potencjał znajduje się w energii słonecznej, a szczególnie  może ona znaleźć  zastosowanie:

  • w zakresie rolnictwa

  1. w suszarnictwie,

  2. ogrzewaniu szklarni i tuneli foliowych,

  3. ogrzewaniu stawów hodowlanych,

  4. przygotowaniu ciepłej wody użytkowej do celów domowych i gospodarskich;

  • w budownictwie energię odnawialną pochodzącą z promieniowania słonecznego można wykorzystywać np. do przygotowania ciepłej wody użytkowej do celów domowych;

  • w turystyce: do przygotowania ciepłej wody użytkowej lub podgrzewania wody w basenach.

Biomasa ma najszersze zastosowanie, ponieważ w wyniku jej spalania można uzyskać energię cieplną wystarczającą dla ogrzania wody i wszelkiego rodzaju pomieszczeń - od niewielkich domów jednorodzinnych do dużych zakładów produkcyjnych. Ponadto inwestycja w modernizację kotłowni do spalania biomasy zwraca się najszybciej, bo już po maksymalnie 2 latach.