Od grudnia 2011 r. w UE - zakaz stosowania kadmu

W Unii Europejskiej od grudnia 2011 r. będzie obowiązywał zakaz stosowania kadmu we wszystkich rodzajach biżuterii, poza antykami. Zakazem objęte jest również stosowanie kadmu we wszystkich tworzywach sztucznych i w pałeczkach do lutowania, które są stosowane do łączenia niepodobnych materiałów.

Zakaz stosowania kadmu w biżuterii będzie chronić konsumentów, szczególnie dzieci. Jest on także korzystny dla środowiska, bo wolne od kadmu tworzywa sztuczne będą w mniejszym stopniu je zanieczyszczać.

Przepisy te zachęcają do recyklingu odpadów polichlorku winylu (PCW), co stanowi istotny postęp w wysiłkach na rzecz oszczędzania zasobów.

Nowe przepisy zakazują stosowania kadmu we wszystkich tworzywach sztucznych, a jednocześnie zachęcają do odzyskiwania odpadów PCW dla celów licznych zastosowań w budownictwie. PCW jest cennym materiałem, który można odzyskiwać wiele razy: nowe przepisy zezwalają na ponowne wykorzystywanie odzyskanego, zawierającego niewielki odsetek kadmu PCW w ograniczonej liczbie wyrobów budowlanych, bez zagrożenia dla zdrowia ludzi lub dla środowiska. Aby nabywcy byli w pełni poinformowani, wyroby budowlane wykonane z odzyskanego PCW będą wprowadzane do obrotu opatrzone specjalnym logo.