Opłaty za wodę i ścieki do 2012 roku wzrosną nawet o 60%

Opłaty za usługi komunalne mogą wzrosnąć do 2012 roku  nawet o 60%. Wzrost cen to efekt dostosowania do unijnych norm ochrony środowiska. Na inwestycje wodno-kanalizacyjne i w gospodarkę odpadami potrzebne będzie ponad 50 mld zł.

Do końca 2015 roku każda miejscowość powyżej 2 tys. mieszkańców musi posiadać oczyszczalnię ścieków i kanalizację. Należy wybudować i zmodernizować 25 tys. km sieci kanalizacyjnych oraz zbudować lub zmodernizować prawie 950 oczyszczalni ścieków. Musi powstać dziewięć spalarni odpadów, bo obecnie ponad 90 proc. polskich śmieci ląduje na wysypiskach.

Jedną z najważniejszych przyczyn wzrostu kosztów są unijne inwestycje. Aby wypełnić wspólnotowe normy dotyczące składowania odpadów na wysypiskach, musimy wybudować dziewięć spalarni śmieci oraz kilkadziesiąt obiektów do segregowania i kompostowania odpadów. 1 stycznia 2009 r. po raz kolejny znacznie wzrosły opłaty za umieszczanie odpadów do unieszkodliwiania na składowiskach. Obecnie obowiązująca cena za przyjęcie 1 tony odpadów komunalnych zawiera oprócz kosztów składowiska opłatę za korzystanie ze środowiska (tzw. opłatę marszałkowską) w wysokości 75 zł za tonę. Rozporządzenie podnosi tę opłatę do wysokości 100 zł za tonę. Nowa regulacja zwiększa również opłatę środowiskową do 100 zł za tonę odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów biodegradowalnych.