W 2009 r. Elektroeko zebrało 652 852 kg zużytego sprzętu w Poznaniu

W 2009r. w związku z porozumieniem o współpracy w zakresie organizowania systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zebrano na terenie Poznania, w Autoryzowanym Punkcie Zbierania ZSEE - 652 852kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Autoryzowany punkt ZSEiE został zorganizowany przez Elektroeko - Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA.

Poniżej szczegółowe dane na temat masy zebranej w Autoryzowanych Punktach Zbierania ZSEiE na terenie Poznania w 2009 roku:

Masa zebrana [kg]:

Grupa ustawowa (1):

Grupa kosztowa:

  • Duże AGD chłodnictwo -117 912 kg
  • Duże AGD pozostałe -     52 218 kg

Grupa ustawowa (2):

Grupa kosztowa:

  • Małe AGD odkurzacze - 8 241 kg
  • Małe AGD pozostałe - 15 422 kg

Grupa ustawowa (3):

Grupa kosztowa:

  • IT monitory -118 657 kg
  • IT pozostałe - 109 173 kg

Grupa ustawowa (4):

Grupa kosztowa:

  • RTV pozostałe - 36 322 kg
  • RTV TV - 184 583 kg

Grupa ustawowa (5):

Grupa kosztowa:

  • oświetlenie - 60 kg

Wszystkie: 10 264 kg

Suma końcowa: 652 852 kg