W Polsce buduje się przejścia bramowe dla... nietoperzy

Polska jest jednym z nielicznych krajów europejskich, w których buduje się przejścia bramowe dla nietoperzy.

Po bokach drogi sadzi się drzewa, których zadaniem jest naprowadzanie nietoperzy na przejścia. Zwierzęta te, lecąc nad linią drzew, dzięki "bramie nad drogą" nie obniżają pułapu swojego lotu, co zmniejsza ryzyko kolizji z przejeżdżającymi pojazdami.

Należy pamiętać, że wszystkie gatunki nietoperzy występujące w Polsce, zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419), objęte są ścisłą ochroną gatunkową.

Fot.: Wojciech Stephan.