Łączna pomoc dla osób objętych ubóstwem energetycznym

W okresie styczeń 2016 - grudzień 2018 wydatkowano łącznie ze środków pomocy społecznej 6.603.778 złotych w ramach pomocy na zakup energii.

Wypłacono w tym czasie 17.348 świadczeń.

Z pomocy corocznie korzystało ok. 3.000  rodzin.