Mapa sozologiczna Poznania

Mapa sozologiczna przedstawia stan środowiska przyrodniczego, przyczyny i skutki przemian zachodzących w środowisku oraz formy jego ochrony. Materiały zebrał i opracował zespół naukowy, którego głównym konsultantem był prof. dr hab. Stefan Żynda (UAM Poznań). Przygotowanie do druku przeprowadzono w Wielkopolskim Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAT Sp. z o.o. w Poznaniu. Na treść tematyczną mapy składają się następujące grupy elementów, uszeregowane w kilku poziomach informacyjnych:

  • formy ochrony środowiska przyrodniczego,
  • degradacja komponentów środowiska przyrodniczego,
  • przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego,
  • rekultywacja środowiska przyrodniczego,
  • nieużytki.

Zespół w składzie: Gabriela Karwacka, Jolanta Kijowska, Andrzej Kijowski, Stefan Żynda opracował komentarz do mapy sozologicznej, w którym szczegółowo przedstawił: ogólną charakterystykę środowiska przyrodniczego, formy jego ochrony, degradację oraz jego przeciwdziałanie.

Mapę zamieszczono zgodnie z zezwoleniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 5/2005 z dnia 23 listopada 2005r. na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

załącznik nr 1 - północna część miasta Poznania,

załącznik nr 2 - południowa część miasta Poznania,

załącznik nr 3 i 4 - legenda

załącznik nr 5 - komentarz

Załączniki

sieci społecznościowe