25 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem ustanowiła Liga Niedosłyszących w 1995 roku, w celu zwrócenia uwagi na powszechnie występujący hałas oraz jego szkodliwy wpływ na nasze zdrowie. W Polsce obchody tego dnia zapoczątkowało Towarzystwo Higieny Akustycznej w 2000 roku.

W 2006 roku przyjęto 25 kwietnia, za stałą datę obchodów Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem.

Ekran akustyczny, źródło: ZDM Poznań - grafika artykułu
Ekran akustyczny, źródło: ZDM Poznań

Hałas, to każdy uciążliwy, długotrwały, szkodliwy bądź niebezpieczny dla zdrowia dźwięk. Hałas i związane z nim wibracje zalicza się do czynników zanieczyszczenia środowiska, które powstają wskutek rozwoju cywilizacyjnego i działalności człowieka. Najbardziej uciążliwy jest hałas powodowany ruchem drogowym, kolejowym i lotniczym. Zagrożenia powodowane hałasem wzrastają szczególnie szybko w dużych miastach i na terenach zurbanizowanych.

Hałas utrudnia sen, naukę, pracę, koncentrację a także wypoczynek. Może być czynnikiem uszkodzeń słuchu, zaburzeń sercowych, oddychania, bólów głowy czy bezsenności. Przez hałas jesteśmy zestresowani, nerwowi i przewrażliwieni.

Dźwięki poniżej 35 dB są nieszkodliwe dla zdrowia, ale mogą wzbudzać irytację. Długotrwałe oddziaływanie dźwięków w przedziale 35-75 dB. Może mieć ujemny wpływ na organizm człowieka zwłaszcza układ nerwowy, powodować uczucie zmęczenia, spadek wydajności pracy, utrudnia wypoczynek i sen, może powodować stan stałego podenerwowania i rozdrażnienia. Długotrwałe narażenie na dźwięki o natężeniu powyżej 75 dB mogą zakłócać prawidłowe funkcjonowanie organizmu, zmieniając jego chemię. Objawiać się to może nadciśnieniem tętniczym, bólami głowy, zaburzeniami pracy żołądka. Natężenie hałasu powyżej 85 dB uniemożliwia zrozumienie tego, co mówi druga osoba nawet z odległości 50 cm.

Tolerancja na hałas jest subiektywna, jednak jego natężenie i właściwości zostały opisane i określone wymagania oraz normy dotyczące ochrony przed hałasem. O poziomie głośności słyszanego dźwięku decyduje ciśnienie akustyczne. Rozpiętość ciśnień dźwięków, na które reaguje człowiek, jest ogromna. Dlatego do określenia ich poziomów używa się wartości wyrażonych w decybelach [dB]. Najczęściej hałas można opisać jako uciążliwy dźwięk o częstotliwości 65-70 decybeli [dB], a z danych Ministerstwa Środowiska wynika, że hałas drogowy w dużych miastach osiąga poziom 75 dB.

Ograniczenie hałasu w środowisku uzyskuje się za pomocą metod i sposobów technicznych, m.in. przez wyciszenie źródeł hałasu, zabezpieczenia akustyczno-urbanistyczne (np. pasy zieleni, wały ziemne, wykopy i ekrany akustyczne) oraz rozwiązania architektoniczne (np. rozpraszające dźwięk elewacje, dźwiękoszczelne okna). Bardzo istotny wpływ na zwalczanie hałasu mają obowiązujące przepisy prawne, dzięki którym istnieje możliwość kształtowania klimatu akustycznego, a tym samym ograniczenie zagrożenia hałasem na danym terenie.

W Poznaniu, dla oceny wielkości hałasu w mieście oraz oceny narażenia mieszkańców na hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy, lotniczy i przemysłowy raz na 5 lat opracowywana jest mapa akustyczna. Ostatnia powstała w 2017 roku. Na podstawie mapy akustycznej opracowany został program naprawczy - Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania, który 26 czerwca 2018 roku Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałą Nr LXIX/1253/VII/2018.

Program obejmuje perspektywę krótkoterminową (do 2023 r.), średnioterminową (2023-2028 r.) oraz długoterminową (po 2028 r.), a zawarte w nim działania przeciwhałasowe mają służyć poprawie warunków akustycznych dla możliwie jak największej liczby mieszkańców.

Zarówno mapa akustyczna, jak i Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, pod adresem: www.poznan.pl/srodowisko.

M.N.

sieci społecznościowe