Dąb "Cytadelowców Poznańskich" nowym pomnikiem przyrody

Stolica Wielkopolski wzbogaciła się o kolejny pomnik przyrody. Został nim dąb szypułkowy, który znajduje się przy ul. Za Cytadelą na wysokości posesji 142 i 144. Uchwałę w tej sprawie przyjęła we wtorek Rada Miasta Poznania.

Dąb "Cytadelowców Poznańskich" NOWY POMNIK PRZYRODY - grafika artykułu
Dąb "Cytadelowców Poznańskich"

Drzewo charakteryzuje się dużą wartością krajobrazową i przyrodniczą. Mierzy 30 m wysokości, w najgrubszym miejscu jego pień ma 325 cm obwodu, całość wieńczy regularna korona. Wszystko to sprawia, że dąb wyróżnia się na tle innych drzew. We wtorek, 9 marca projekt uchwały w sprawie ustanowienia tego niezwykłego obiektu pomnikiem przyrody przegłosowali miejscy radni.

- Dąb ten stanowi wartościowy składnik flory parku Cytadela. To także cenny świadek historii i nasze dziedzictwo przyrodnicze. Szacujemy, że drzewo ma ok. 130 - 150 lat  - mówi Przemysław Surdyk, zastępca dyrektora Wydziały Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

Dąb otrzymał imię "Cytadelowców Poznańskich". Nazwa ta została nadana na cześć uczestników walk o Fort Winiary w lutym 1945 roku.

Pomniki przyrody są objęte ochroną prawną w celu zachowania ich wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. W stosunku do drzew pomnikowych zakazane jest m.in. ich uszkadzanie, umieszczanie tablic reklamowych czy wykonywanie niektórych prac ziemnych w jego pobliżu. Ponadto stan pomnika przyrody jest regularnie kontrolowany oraz wykonywane są niezbędne zabiegi pielęgnacyjne i zabezpieczające. Dąb zostanie także oznaczony zieloną tabliczką z orłem w koronie i napisem "Pomnik przyrody".

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wniosek o ustanowienie dębu pomnikiem przyrody zgłosił do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania - Adam Suwart, Społeczny Opiekun Zabytków. Prace nad projektem uchwały zostały poprzedzone szeregiem ekspertyz, które potwierdziły wysoką wartość krajobrazową i przyrodniczą drzewa oraz indywidualne cechy wyróżniające je w skali miasta spośród innych obiektów przyrody ożywionej. Przeprowadzone w 2020 r. badania tomograficzne nie wykazały uszkodzeń tkanek wewnętrznych drzewa. Drewno wewnątrz pnia jest zdrowe. Inicjatywę ustanowienia pomnika przyrody poparł Miejski Konserwator Zabytków i Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, administrator terenu, na którym rośnie dąb "Cytadelowców Poznańskich".

W Poznaniu jest obecnie 36 pomników przyrody (nie wliczając w to dębu "Cytadelowców Poznańskich"), w skład których wchodzi 20 pojedynczych drzew, 5 grup drzew, 8 alei  i 3 głazy narzutowe. Łącznie w stolicy Wielkopolski pomnikami przyrody jest 901 szt. drzew. 

JZ

sieci społecznościowe