Dotacja na likwidację azbestu w Poznaniu - rusza drugi nabór wniosków

Rozpoczął się drugi nabór wniosków do miejskiego programu "AZBEST". W jego ramach można uzyskać środki na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Wnioski można składać do 30 czerwca 2020 r.

przykład - grafika artykułu
przykład

Udzielenie dotacji jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy działania są związane
z inwestycją lub jej częścią tj. wymianą pokryć dachowych, przegród, elewacji oraz innych elementów budowlanych na i w obiektach budowlanych, obejmującą usunięcie
i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Wnioski do programu mogą składać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów niezbędnych do realizacji zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest, obejmującymi łącznie:

  • koszty demontażu wyrobów zawierających azbest;
  • koszty ich zapakowania i przygotowania do transportu oraz transportu;
  • koszty ich unieszkodliwienia poprzez przekazanie na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Dzięki miejskiemu programowi "AZBEST" na likwidację szkodliwego materiału można uzyskać do 100 proc. zwrotu udokumentowanych kosztów netto. Kwota dofinansowania nie może jednak przekraczać 1000 zł za 1 tonę usuniętych i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest.

Dotacji udziela się do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel
w budżecie Miasta w 2020 r. O udzieleniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń, przy  czym datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu Miasta Poznania.

W trosce o zdrowie mieszkańców miasta i pracowników urzędu, wnioski - aż do odwołania - można składać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub listownie. Osoby, które wybiorą drugą opcję, mogą umieścić kopertę w skrzynce podawczej przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Poznania (przy pl. Kolegiackim 17 lub ul. Gronowej 22a). Kolejna opcja to wysłanie wniosku pocztą na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 4 maja do 30 czerwca 2020 r.

Szczegóły dotyczące projektu oraz wzory wniosków, wraz z listą wymaganych dokumentów, można znaleźć na stronie internetowej www.poznan.pl/srodowisko w zakładce "Poznań usuwa azbest". Informacji udzielają również pracownicy Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, pod numerem telefonu 61 878 5017, 61 878 4053 - sekretariat.

sieci społecznościowe