Godzina dla Ziemi - sobota 28 marca

28 marca br. po raz kolejny odbędzie się akcja "Godzina dla Ziemi WWF". Na całym świecie, o godzinie 20:30 czasu lokalnego na jedną godzinę zgasną iluminacje rozświetlające najbardziej rozpoznawane obiekty, przygaśnie oświetlenie ulic i budynków użyteczności publicznej.

Zachęcamy do symbolicznego zgaszenia światła w domach i mieszkaniach. Wszystko po to, aby zwrócić uwagę na kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego oraz racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody, nie tylko raz do roku w trakcie tej symbolicznej godziny, lecz również na co dzień. Żyjąc w nieustannym pośpiechu zapominamy o konieczności pozostawania w zgodzie z  niezmiennymi prawami natury.

"Nie tamujmy rzek, niech płyną"
Logo Akcji

Podobnie jak w latach ubiegłych, Miasto Poznań pragnie zaangażować się w to istotne dla kształtowania świadomości ekologicznej przedsięwzięcie. W jego realizację zaangażowały się jednostki publiczne i przedsiębiorstwa, które w sobotę 28 marca od  godz. 20:30 do 21:30 wyłączą oświetlenie najważniejszych budynków w Poznaniu.

Tegoroczna "Godzina dla Ziemi WWF" w Polsce odbędzie się pod hasłem "Nie tamujmy rzek, niech płyną". Celem akcji jest zwrócenie uwagi na problem budowy tam i ich wpływu na pogłębiający się problem suszy, większe ryzyko powodzi oraz zmniejszenie populacji licznych gatunków fauny i flory.

Pragniemy zachęcić wszystkich mieszkańców do wzięcia  udziału w akcji i wyłączenia światła na tę symboliczną godzinę. Ten niewielki gest będzie nie tylko wyrazem poparcia ogólnoświatowej akcji, ale także czynkiem do utrwalenia postaw proekologicznych wśród mieszkańców naszego miasta oraz świadomym wyborem stylu życia zgodnego z ideą zrównoważonego rozwoju.