Poznań bez azbestu

W ramach realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032" rozpoczął się nabór wniosków o usunięcie posiadanych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości w Poznaniu. Dokumenty można składać do 30 września 2021 r. w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP.

dach - grafika artykułu
dach azbestowy

Miasto zleci usunięcie azbestu Wykonawcy wybranemu w trybie przetargu i poniesie 100% kosztów wykonania usługi:

  • demontażu, zapakowania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, lub
  • zapakowania odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości, transportu i unieszkodliwienia tych wyrobów.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, w tym członkowie rodzinnych ogrodów działkowych, przedsiębiorcy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Usługa demontażu elewacji, przegród wewnętrznych i rur z wyrobów zawierających azbest nie obejmuje spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Nabór wniosków trwa do 30 września 2021 r. Wnioski wraz z załącznikami można składać pocztą na adres: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, przez ePUAP lub osobiście w siedzibie Wydziału, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły dotyczące programu oraz wzory wniosków, wraz z listą wymaganych dokumentów, można znaleźć na stronie internetowej www.poznan.pl/azbest. Informacje udzielają również pracownicy Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, tel. 61 878 5017, 61 878 4053 (sekretariat),
mail: azbest@um.poznan.pl.

sieci społecznościowe