Rozstrzygnięto konkurs dla organizacji pożytku publicznego w zakresie ochrony środowiska

INFORMACJA

konkurs dla OPP - grafika artykułu
konkurs dla OPP

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r., poz. 688 j.t.) oraz uchwałą XIX/328/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 388/2020/P z dnia  28 maja 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 roku organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości:

  1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 388/2020/P z dnia 28 maja 2020 r. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska podaje informację o ofertach, którym przyznano dotację z budżetu Miasta Poznania.
  2. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 388/2020/P z dnia 28 maja 2020 r. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska podaje informację o ofertach, którym nie przyznano dotacji z budżetu Miasta Poznania.
  3. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 388/2020/P z dnia 28 maja 2020 r. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska podaje informację o ofertach, które nie spełniły warunków formalnych

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej.

sieci społecznościowe