Oddział Organizacyjno - Finansowy (OF)

Pracownicy

Lp. Imię Nazwisko Stanowisko Pokój Telefon Email
1. Kinga Jagielska kierownik Oddziału 211 61 878 40 59 kinga_jagielska@um.poznan.pl
2. Patrycja Basińska ds. dotacji i zamówień publicznych 200 61 878 40 59 patrycja_bosacka@um.poznan.pl
3. Michał Bernet ds. organizacyjnych (02) zastępstwo za P.B. 200 61 878 40 58 michał_bernet@um.poznan.pl
4. Karol Danielczak ds. orzecznictwa 200 61 878 45 55 karol_danielczak@um.poznan.pl
5. Agnieszka Kapciak ds. organizacyjnych (01) 200 61 878 19 62 agnieszka_kapciak@um.poznan.pl
6. Vacat Vacat ds. obsługi sekretariatu 202 61 878 40 53
7. Monika Widerowska ds. finansowych 200 61 878 40 60 monika_widerowska@um.poznan.pl
8. Małgorzata Zielińska ds. dotacji i zamówień publicznych, zastępstwo 200 61 878 48 59 malgorzata_zielinska-kos@um.poznan.pl