Oddział Informacyjno - Programowy (ZI)

Kompetencje oddziału

  • Koordynowanie działań w ramach tworzenia i realizacji Programów Ochrony Środowiska, planów i materiałów strategicznych w zakresie ochrony środowiska. programów ochrony środowiska.
  • Opiniowanie i uzgadnianie dokumentów w zakresie ochrony przyrody.
  • Przygotowywanie dokumentacji w celu ustanawiania i znoszenia form ochrony przyrody.
  • Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
  • Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
  • Wyłączanie z udostępniania danych o wartości handlowej w przypadkach określonych przepisami.
  • Przygotowywanie i realizacja projektów związanych z promocją wiedzy i zachowań proekologicznych.
  • Prowadzenie, rozwijanie, aktualizacja i nadzorowanie przekazywanego drogą elektroniczną serwisu informacyjnego dotyczącego Wydziału i ochrony środowiska w Poznaniu.
  • Przygotowywanie materiałów dla Biura Prasowego w zakresie prowadzonych działań.