Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. jakości powietrza

Pracownicy

Lp. Imię Nazwisko Stanowisko Pokój Telefon Email
1. Brak brak 202 +61 8784053 kos@um.poznan.pl