Oddział Zezwoleń i Interwencji w Obszarze Zieleni (ZZ). Kontakt telefoniczny do pracowników w sprawach toczących się postępowań: poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 9.00 i 14.00 - 15.30

Pracownicy

Lp. Imię Nazwisko Stanowisko Pokój Telefon Email
1. Renata Gromacka Kierownik Oddziału 211 61 878 15 54 renata_gromacka@um.poznan.pl
2. Łukasz Borkowski ds. zezwoleń i interwencji w obszarze zieleni 100 61 878 40 63 lukasz_borkowski@um.poznan.pl
3. Agata Borowska ds. zezwoleń i interwencji w obszarze zieleni 101 61 878 40 63 agata_borowska@um.poznan.pl
4. Barbara Gądecka ds. zezwoleń i interwencji w obszarze zieleni 100 61 878 45 48 barbara_gadecka@um.poznan.pl
5. Angelika Kowalska ds. zezwoleń i interwencji w obszarze zieleni 101 61 878 40 63 angelika_kowalska@um.poznan.pl
6. Katarzyna Likowska ds. zezwoleń i interwencji w obszarze zieleni 101 61 878 40 63 katarzyna_likowska@um.poznan.pl
7. Daria Mańczak ds. zezwoleń i interwencji w obszarze zieleni 100 61 878 45 48 daria_manczak@um.poznan.pl
8. Katarzyna Sławińska ds. zezwoleń i interwencji w obszarze zieleni 100 61 878 45 48 katarzyna_slawinska@um.poznan.pl
9. Małgorzata Strzelczyk ds. zezwoleń i interwencji w obszarze zieleni 100 61 878 45 48 malgorzata_strzelczyk@um.poznan.pl
10. Karolina Zandecka ds. zezwoleń i interwencji w obszarze zieleni 101 61 878 40 63 karolina_zandecka@um.poznan.pl