Oddział Ochrony Klimatu (DK)

Pracownicy

Lp. Imię Nazwisko Stanowisko Pokój Telefon Email
1. Alicja Nowak kierownik oddziału 213 61 878 40 10 alicja_nowak@um.poznan.pl
2. Oliwia Jakubek stanowisko ds. neutralności klimatycznej 103 61 878 46 87 oliwia_jakubek@um.poznan.pl
3. Joanna Michalska stanowisko ds. współpracy międzynarodowej w sprawach klimatu 103 61 878 47 51 joanna_michalska@um.poznan.pl
4. Zofia Tomkowiak stanowisko ds. strategii i programów klimatycznych 103 61 878 49 87 zofia_tomkowiak@um.poznan.pl
5. Radosław Zywert stanowisko ds. adaptacji do zmian klimatu 103 61 878 45 18 radoslaw_zywert@um.poznan.pl