Oddział Informacyjno - Programowy (ZI)

Pracownicy

Lp. Imię Nazwisko Stanowisko Pokój Telefon Email
1. Monika Rucka kierownik Oddziału 210 61 878 41 65 monika_rucka@um.poznan.pl
2. Marta Barejko-Wróbel ds. ewidencji informacji 203 61 878 40 53 marta_barejko@um.poznan.pl
3. Michał Bernet ds. baz informacyjnych 106 61 878 40 87 michal_bernet@um.poznan.pl
4. Magdalena Gruszka ds. udostępniania informacji o środowisku 106 61 878 40 77 magdalena_gruszka@um.poznan.pl
5. Anna Jasińska ds. ochrony przyrody 106 61 878 40 57 anna_jasinska@um.poznan.pl
6. Małgorzata Łochyńska ds. udostępniania informacji o środowisku 106 61 878 40 87 malgorzata_lochynska@um.poznan.pl
7. Monika Mrożek ds. programów ochrony środowiska i monitoringu 106 61 878 40 56 monika_mrozek@um.poznan.pl