Walka z ubóstwem energetycznym

Wsparcie dla najuboższych poznaniaków w zakupie energii świadczone przez miejski ośrodek pomocy rodzinie w Poznaniu

..."plan walki z ubóstwem energetycznym"... - uwarunkowania formalne, możliwości, realizacja

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY SPOŁECZNEJ w  obszarze działań, zapobiegających wykluczeniu społecznemu  i  marginalizacji z tytułu braku dostępu do energii i opału ?